free website maker

Intern Details(2018-2019)

NAME Provisional Registration Number
Aswinipeter J6403
Loheswari RV6406
Mohammed Sweab R6416
Aasothoti Jothsna Vani6415
Abdulrazak K M6407
Abinaya S6409
Affrin Kouser K6399
Akshaya K V6410
Asha Priyanka M6404
Ashmini R J6400
Bhanupriya A6413
Cithanjali G C 6411
Deepika M6341
Deepika M6398
Devini M6348
Ersilin E. Ligi6412
Iswariya M6345
Krithika B M6349
Monikaa S6394
Mouniga P6419
Mukanivasini K P6418
Nilaa J6346
Nisha Priscilla M6401
Nusrath Fathima H6342
Panisha P S6408
Pooriya Jitheshri A6417
Prathisha J6353
Pravina J6350
Priyanga P6420
Rajalakshmi M6517
Rehana Parveen I6355
Sankari D6396
Sathya S6351
Shabna Shree M6402
Shamima Banu A6395
Shamuna C K6405
Sharmila J6344
Sneha D6397
Yogalakshmi R6347
Krithika A6343
Nandhitha Chellammal M6352
Neelavathy Priyanka S6414
Preethi K6354
Sandhya S6518
Jaya A G S6571
Chitra M6618
Charumathy B6614
M Jagan6620
Jenifa Reslin6619
Pratheebaa M P6621
NAMEProvisional Registraion Number
Shyam V6615
Thaneshkumar R6616
Vignesh S6617

© Copyright 2019 Venkateswara Homoeopathic Medical College & Hospital - All Rights Reserved